Przysłona fotograficzna czyli apertura

Przysłona fotograficzna

Przysłona, przesłona, apertura to w skrócie to część obiektywu, która reguluje wielkość otworu przez który wpada światło na matrycę aparatu. Zazwyczaj posiada postać nachodzących na siebie metalowych listków. Apertura to w skrócie powierzchnia Stopień otwarcia oraz liczba listków przysłony ma bezpośredni wpływ na jakość efektu BOKEH.

Większa ilość listków przysłony

pozwala na bardziej okrągły efekt bokeh i rozmazanych świateł na zdjęciu. Po prosty wygląda to ładniej 😉

Regulacja apertury (szczeliny) i zmienia nie tylko ilość światła oraz wpływać na głębię ostrości obrazu. Wyższa wartość przesłony (mniejsza szczelina) zapewnia większą głębię ostrości. Na zdjęcie widać wyraźnie więcej rzeczy dalej od aparatu.

Stopień otwarcia określa wartość przysłony.

Wartość (lub liczba przysłony) określa ilość światła przepuszczanego przez obiektyw do wnętrza aparatu i padającego na matrycę światłoczułą. Liczba jest oznaczana literką “F“, “f“. Jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości otworu w obiektywie, więc większa liczba oznacza mniej światła czyli :

f 1.4 – przysłona otwarta, dużo światła, ładny bokeh, rozmazane tło, ostry jest tylko pierwszy plan (bardzo cienka głębia ostrości, nawet w ułamkach milimetra).

f 22 – przysłona zamknięta, mało światła, duża głębia ostrości, wszystko na zdjęciu jest wyraźne.

Liczba f/\# = N = \frac 1O \

O jest otworem względnym obiektywu, wyrażonym jako: O = \frac df \

d średnica otworu przysłony

f ogniskowa

Po uproszczeniu można przyjąć, że : f/\# = N = \frac fd \ .

Zwiększenie lub zmniejszenie wartości przesłony powoduje dwukrotne zwiększenie albo zmniejszenie ilości wpadającego światła.

Tabelka !

Liczba przysłony f/1 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 f/45 f/64 f/90 f/128

Wartość przysłony f/1 oznacza, że ogniskowa obiektywu jest równa średnicy otworu przysłony. Gdy powierzchnia zewnętrzna obiektywu (szkła) jest dużo większa od powierzchni “dziury” jaką zapewnia nam przymknięta przysłona może wtedy występować nasilone zjawisko dyfrakcji. Dlatego też zwykło się przyjmować, że stałoogniskowe obiektywy jak np. 50mm uważa się za bardzo ostre. Jest to prawda gdyż możliwość szeroko otwartej przesłony zapewnia nam zmniejszenie zjawiska dyfrakcji i światło nie musi się “przeciskać” przez mały otwór.

Podsumowanie

Potocznie najmniejsza wartość przesłony określana jest mianem jasności obiektywu. Jak uzyskać efekt Bokeh opisane macie tutaj.  Warto wiedzieć i pamiętajcie aby eksperymentować !!